Voor het project is een logo, stijlgids en leader gemaakt. Daarnaast zijn verschillende uitingen geïllustreerd.

Concept

In de concept maken we gebruik van weerstand, geluid, kleur en symbolen. Hier gebruiken we de kleuren rood en groen om de gebruikers te wijzen op wat goed en fout is. In het midden hebben we een rode lijn om de verboden zone aan te geven. De symbolen die terug komen zijn pijlen en smileys. We maken gebruik van groene pijlen om de gebruikers te laten weten welke kant ze op moeten gaan. De smileys geven de gebruiker een bevestiging van goed gedrag, zo belonen we het tonen van het gewenste gedrag. Om de fietsers die de verboden zone betreden te corrigeren maken we gebruik van geluid. Dit is een error toon die de gebruiker laat weten dat hij of zij verkeerd gedrag vertoond wat veranderd moet worden. Dan verlaten ze de zone en keren ze terug naar hun eigen weghelft. De middenlijn – ook wel de verboden zone – is een redresseerstrook. Als je hierop fietst voel je weerstand, waardoor je je bewust wordt van de verplaatsing en je weer terug naar je eigen rijstrook gaat.

Leader

Voor het concept is een leader ontwikkeld die is gemaakt door Romario Riethof.

Logo

Het logo is in verschillende stappen tot stand gekomen. Eerst zijn er schetsen gemaakt die tot een logo konden vormen. Daarna zijn er verschillende voorstellen gedaan om uiteindelijk versie te maken.